Available courses

Фанни ўқитишдан мақсад – талабаларни бюджет ҳисобининг услубий жиҳатлари юзасидан уларнинг иқтисодий билимларини чуқурлаштириш.

1-курс талабаларида E-universitet электрон платформаси билан ишлаш куникмасини шакллантирилади.